Híroldal | Gaz-EX

HÍROLDAL

04.01.2018

Gazex megszüntette a clearing megàllapodàsàt a Kelerrel ugyanakkor kilépett a CEEGEX tagsàgból.


14.11.2017

A Gazex Kft. és a Deloitte Hungary könyvvizsgálói szerz?dést kötött a 2017-es pénzügyi évre.


13.11.2017

PhF szerz?dés felmondása

A Gazex Kft. volt a legaktívabb határid?s keresked? a CEEGEX származékos piacon. A Keler CCP példátlan pénzügyi elvárásokat támasztott vele szemben.
Minden további kommentár nélkül felmondtuk a PhF szerz?dést és kizárólag az azonnali (spot) piaci tevékenységünket tartottuk meg.

07.11.2017

A GECX ügyvédjének válasza, hivatkozás: BAT/BOGA/GECX-HU/69002

Engedjék meg ennek kapcsán azonban, hogy felhívjuk szíves figyelmüket arra a körülményre is, hogy a Gazex által a részünkre eljuttatott e-mail feladójaként egy olyan korábbi e-mail cím szerepel, amelyet a Társaság 2017. szeptember 22-én már egyáltalán nem használt levelezésre.

28.09.2017

Hivatkozással a Pawel Sawczuk úr által a GECX Group Hungary Kft. képviseletében 2017. szeptember 22-én Önöknek küldött emailre, a Gazex Hungary Kft. a következ?ket jegyzi meg:

A GECX Group Hungary Kft., mint korábbi üzleti partnerünk, által küldött lenti email tele van téves tényállításokkal és megalapozatlan vádaskodásokkal. Egy ilyen tartalmú emailt a cégünk reputációjával és jogos üzleti érdekeivel szembeni jogszer?tlen támadásnak tekintünk. Úgy látjuk, hogy az ilyen magatartás nem csupán jóval túlmegy az üzleti etika általánosan elfogadott alapelvei által kijelölt határokon, amely minden tisztességes piaci szerepl? érdekeivel ellentétben áll, hanem egyúttal cégünk jó hírnevét és üzleti titkait is sérti. Cégünk minden jogszer? intézkedést meg fog tenni Sawczuk úrral és a GECX Group Hungary Kft.-vel szemben a megfelel? jogorvoslat, illetve jogos érdekeink védelme érdekében.
 
Reméljük, hogy ezen incidens nem lesz hátrányos hatással üzleti kapcsolatunkra.

10.10.2016

A Gazex Kft. 2016-os üzleti évének auditját a Deloitte Hungary fogja elvégezni.


16.08.2016

Irodánk új címe

Az irodánk új címe: 1036 Budapest Bécsi út 52. I/19
Számlázási és postázási címünk: 1036 Budapest Bécsi út 52. III/3

09.06.2016

CEEGEX Tagság Engedély

2016. június 9-én a Közép-Európai Szervezett Földgázpiac elfogadta a Gazex kereskedelmi tagságát a CEEGEX Spot és CEEGEX Physical Futures piacokon.

02.06.2016

Engedély az URSO-tól, Szlovákia

2016. május 31-én a Gazex Kft. engedélyt kapott az URSO-tól  a szlovákiai földgázpiacon való működéséhez.

11.04.2016

Engedély az ERU-tól, Cseh Köztársaság

2016. április 11-én a Gazex Kft. engedélyt kapott az ERU-tól  a cseh földgázpiacon való működéséhez.

12.02.2016

Engedély a HEPURA-tól, Magyarország

2016. február 12-én a Gazex Kft. engedélyt kapott a HEPURA-tól  a magyar földgázpiacon való m?ködéséhez.